| In English

Vastuvõtt

TKK vastuvõtuga seotud kuupäevad 2013: akadeemilise kalendri lisa (vastuvõtt)

Kandideerimine täiskoormusega, osakoormusega ja eksternõppe õppekohtadele

Elektrooniliste avalduste esitamine: 04.-25.06.2013

(meedia- ja reklaamikunsti õppekavale kandideerijatele kuni 19.06.2013 kl 17)

Sisseastumiseksamite konsultatsioonid: 25.-27.06.2013

- üldkunstiainete eksamite (joonistamine, maalimine) konsultatsioonid 25.06.2013
- erialaeksamite konsultatsioonid 26.-27.06.2013

Sisseastumiseksamid: 26.-30.06.2013 (koondtabel 2013):

- üldkunstiainete eksamid (joonistamine, maalimine) 26.–27.06.2013
- erialaainete eksamid 28.–29.06.2013
(fotograafia õppekavale kandideerijatele lisaks 26.–27.06.2013)
- motivatsioonieksam 30.06.2013

Meedia- ja reklaamikunsti õppekavale kandideerijatel tuleb esitada eelülesandena portfoolio.

Eksternõppesse kandideerides tuleb motivatsioonieksamile võtta kaasa portfoolio (va meedia- ja reklaamikunsti õppekaval, kus portfoolio tuleb esitada juba eelülesandena), mis sisaldab autori loomingu paremikku ja demonstreerib üliõpilaskandidaadi oskusi, võimeid ning arengut ja saavutusi ühes või mitmes valdkonnas. Täpsemat infot portfoolio kohta vt vastuvõtueeskirja punktist 2.6.

Tartu Kõrgema Kunstikooli (TKK) üliõpilaste vastuvõtu piirarvud (muudetud 01.07.2013) täis- ja osakoormusega õppesse 2013. aastal:

fotograafia 13
maal ja maalingute restaureerimine 12
meedia- ja reklaamikunst 14
mööbel ja restaureerimine 14
nahadisain ja restaureerimine 9
skulptuur 11
tekstiil 13

Kokku kuni 86 uut üliõpilast. Lisaks võetakse igale erialale õppima kuni 2 eksterni.

NB! Riigieksamite tulemusi ei nõuta.
Kandideerida saavad ka kõik kutsekeskhariduse lõpetanud, kes pole riigieksameid sooritanud.

Majutusvõimalused

Tartu Kõrgemal Kunstikoolil puudub ühiselamu.
Sisseastumiseksamite ajal on vabade kohtade olemasolul võimalik ööbida Tartu Üliõpilasküla Hostelis, info veebilehel http://www.tartuhostel.eu/, tel 740 9955.
Soovitame sisseastujatel endal leida muid, alternatiivseid ööbimisvõimalusi.

TKKsse sisse saanud üliõpilastel on võimalik vabade kohtade olemasolul kandideerida Tartu Üliõpilasküla ühiselamusse, info veebilehel http://www.campus.ee/.