| In English

Õppimine

Õppimine Tartu Kõrgemas Kunstikoolis

TKKs saavad üliõpilased õppida riigieelarvelisel ja riigieelarvevälisel õppekohal. Riigieelarveväliselt on koolis võimalik õppida ka eksterni või praktikuna.

Riigieelarvevälistel õppekohtadel toimub õppetöö samadel alustel riigieelarvelistel õppekohtadel õppivate tudengitega.

Osakoormusega õppivatele üliõpilastele (kunstialase kutsekeskharidusega praktikutele) laienevad täiskasvanute koolituse seaduse tasemekoolitust reguleerivad nõuded.

Praktikutena saavad koolis riigieelarvevälisel kohal õppima asuda kunstialase kutsekeskhariduse omandanud.

Eksternõppes saab lepingu alusel kasutada TKK õppeteenuseid õppuri tellitud mahus ja struktuuris vastava õppekava alusel. Eksternide õpe ja hindamine toimub reeglina immatrikuleeritud üliõpilastega samadel alustel. Eksternina õppija ei kuulu üliõpilaste hulka ning eksternõppesse astuda soovijate vastuvõtuarve ei piirata.