| In English

Kõrgkoolist

Tartu Kõrgem Kunstikool

Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) on visuaalset keskkonda kujundavaid professionaalseid rakenduskunstnikke ja kultuuripärandit säilitavaid kunstnik-restauraatoreid koolitav multidistsiplinaarne rakenduskõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduskõrgharidus audiovisuaalsete kunstide, disaini ja rakenduskunsti, konserveerimise ja restaureerimise ning vabade kunstide õppesuunal.

TKK tekstiili, mööbli, nahadisaini, skulptuuri, fotograafia, meedia-ja reklaamikunsti ning maalingute osakonnas on võimalik omandada vastavalt tekstiili, mööbli ja restaureerimise, nahadisaini ja restaureerimise, skulptuuri, fotograafia, meedia ja reklaamikunsti ning maali ja maalingute restaureerimise eriala.

TKK kõik õppekavad on rahvusvaheliselt akrediteeritud.

01.02.2013 seisuga on Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 322 õppurit, neist 28 on eksternid.

Meie kõrgkooli kindel eesmärk on võimaldada lõpetajatele haridus, mis tagaks nende konkurentsivõime Eesti ja Euroopa tööturul.

Tartu Kõrgema Kunstikooli edendamises on oodatud lisaks õppejõududele ja töötajatele kaasa lööma ka üliõpilased.