| In English

Avaleht » Ideekonkurss

Ideekonkurss „Tartu Kõrgema Kunstikooli vastuvõtu reklaamikampaania”

Ideekonkurss „Tartu Kõrgema Kunstikooli vastuvõtu reklaamikampaania”

Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) kuulutab välja ideekonkursi TKK 2014. aasta vastuvõtu reklaamimiseks.
Kutsume osalema ideekonkursil, et leida reklaamilahendusi, mis oleksid hullumeelsed ja uudsed, rakenduksid erinevates meediumites ning oleksid samas teostatavad. Idee peab sisaldama TKK kui kaubamärgi tutvustust ja äratama huvi meie koolis õppimise vastu.

Üks osa kampaaniast peab olema levitatav tasuta kanalite kaudu (veebipõhised kanalid, sotsiaalmeedia jne), teine osa füüsilises ruumis (sh Eesti suurimad linnad). Kampaania peab välistama tasulise reklaami televisioonis, raadios ja ajalehtedes/ajakirjades.

Kampaania peab toetuma TKK sisulistele ja eetilistele printsiipidele ja haarama erinevaid vanusegruppe.


1. KONKURSI ÜLDALUSED
Kutsume konkursil osalema nii tudengeid kui õppejõude, kes töötaksid välja ideed ning võidu korral aitaksid neid teostada. Osaleda võib ka meeskonnana.

2. KONKURSI AJAKAVA
Konkursi algus 22. oktoober 2013
Konkursitööde esitamise tähtaeg 16.detsember
Tulemuste tagasiside 6. jaanuar

3. IDEEKONKURSI LÄBIVIIMISE KORD
Ideekonkursi töö peab sisaldama järgmisi andmeid:
a) kampaaniaprojekti kirjeldus (ideekontseptsiooni kirjeldus; erinevate lahenduste juurde selgitused ja põhjendused; teostamise ajakava; kampaania ajakava; levipiirkonnad; avaliku ürituse või linnaruumis teostatava kampaania puhul tuua välja korraldamisega seotud dokumentatsioon).
b) visandid, 3D-joonised, maketid jms lisamaterjalid jms ideede näitlikustamiseks.

Tööd tuleb varustada märgusõnaga ning autori nimi esitada kinnises ümbrikus (millele on kirjutatud märgusõna).

4. IDEEKONKURSI TÖÖ ESITAMINE 
4.1 Ideekonkursi töö koos lisadega tuleb esitada korrektselt vormistatuna digitaalselt ja paberkandjal kantseleisse. Digitaalsed failid peavad olema jpg või pdf formaadis.
Lisainformatsioon avalike suhete juht Piret Kaevats piret.kaevats@artcol.ee

5. KONKURSI VORM
5.1. Kõik tööd peale võidutöö tagastatakse autoritele.
5.2. Esimesed kolm kohta on auhinnalised:
III koht 100 EUR
II koht 100 EUR
I koht 300 EUR

6. KONKURSI ŽÜRII 
Žürii koosseis on: erialaosakondade juhid, üldainete osakonna juht, üliõpilasesindus, juhtkond, avalike suhte juht (v.a konkursil osalejad).

7. IDEEKONKURSI HINDAMISKRITEERIUMID
Žürii hindab ideekonkursile esitatud ideekontseptsioonide uuenduslikkust, originaalsust terviklikkust ning teostatavust. Žüriil on õigus sobivate ideelahenduste puudumisel jätta esikoht, teine koht ja/või kolmas koht välja andmata.
Žüriil on õigus küsida lisainfot. Žüriil on õigus preemiafondi ümber jagada.

8. KONKURSI TULEMUS
Konkursi tulemused avalikustatakse 6. jaanuaril 2014. Seejärel toimuvad võitjaga läbirääkimised kampaania teostamiseks.