| In English

Avaleht

Tartu Kõrgem Kunstikool

Tartu Kõrgem Kunstikool (TKK) on visuaalset keskkonda kujundavaid professionaalseid rakenduskunstnikke ja kultuuripärandit säilitavaid kunstnik-restauraatoreid koolitav multidistsiplinaarne rakenduskõrgkool, kus on võimalik omandada rakenduskõrgharidus audiovisuaalsete kunstide, disaini ja rakenduskunsti, konserveerimise ja restaureerimise ning vabade kunstide õppesuunal.

2013/2014. õppeaastal on TKK tekstiili, mööbli, nahadisaini, skulptuuri, fotograafia, meedia-ja reklaamikunsti ning maalingute osakonnas võimalik omandada vastavalt tekstiili, mööbli ja restaureerimise, nahadisaini ja restaureerimise, skulptuuri, fotograafia, meedia ja reklaamikunsti ning maali ja maalingute restaureerimise eriala.

TKK kõik õppekavad on rahvusvaheliselt akrediteeritud.

Meie kõrgkooli kindel eesmärk on võimaldada lõpetajatele haridus, mis tagaks nende konkurentsivõime Eesti ja Euroopa tööturul.

Uudised

uudiste arhiiv »